Tuesday, November 4, 2008

Microsoft Office 2007 - Excel

Tentukan Gred Bagi Markah Pelajar
 1. Masukkan markah pelajar setiap matapelajaran.
 2. Buatkan jadual gred markah.
 3. "Define name" kepada jadual tersebut. Tujuannya adalah jadual ini sebagai tempat rujukan bagi memberi gred nanti. Di sini, nama "GRED" diberikan.
 4. Jadikan sel aktif pada tempat anda hendak masukkan gred (E3).
 5. Klik "insert function"- pilih Lookup and reference – VLOOKUP.
 6. Pada kotak dialog,
 • LOOKUP VALUE adalah markah yang anda hendak beri gred, maka klik atau taipkan nama sel tersebut (D3)
 • TABLE ARRAY adalah jadual yang hendak dijadikan rujukan. (Drag-kan jadual GRED).
 • CUL INDEX NUMBER – baris maklumat yang hendak dipaparkan melalui jadual rujukan.(2)
 • RANGE LOOKUP – taipkan TRUE
 1. Gred akan tertera pada E3 berdasarkan markah pada D3.
 2. Gerakkan kursor sehingga menyentuh penjuru bawah (kanan) sel aktif. Klik butang kanan tetikus, heret kursor untuk gelapkan sel-sel lajur E yang hendak mendapatkan gred markah.

Tips: Bagi mempercepatkan proses member gred, kita boleh klik pada sel aktif E3-copy, dan klik pada sel di mana hendak masukkan gred juga. Contoh, G3 bagi matapelajaran science, klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.


Mencari jumlah pelajar yang mendapat gred masing-masing

 1. Define Name pada gred setiap mata pelajaran. (Langkahnya sama seperti cara define name GRED di atas)
 2. Jadikan M9 sel aktif.
 3. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – COUNTIF.
 4. Pada kotak dialog,
 • Range – drag-kan gred Math atau taipkan nama yang telah diberi semasa Define Name tadi.
 • Criteria – klik pada E di jadual GRED.

  Pada bawah kotak dialog tertera "2" bermaksud ada 2 pelajar yang mendapat gred E bagi matapelajaran Math.5. Gerakkan kursor sehingga menyentuh penjuru bawah (kanan) sel aktif. Klik butang kanan tetikus, heret kursor untuk gelapkan sel-sel lajur yang hendak mendapatkan jumlah bilangan gred.


Perhatian: Anda tidak boleh menggunakan kemudahan copy – paste special di sini, kerana RANGE yang anda hendak rujuk adalah berlainan mengikut mata pelajaran masing-masing.


Mengira Purata (average) Markah bagi setiap mata pelajaran

Mencari purata markah bagi matapelajaran Math.

 1. Jadikan sel aktif di D20.
 2. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – AVERAGE.
 3. Pada kotak dialog:
 • Number 1 : drag-kan markah math yang hendak mencari purata markahnya.
 • Dan klik OK.

Mengulangi langkah yang sama bagi mata pelajaran berikutnya ATAU copy - klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.


Mengira Mod (Mode) Markah bagi setiap mata pelajaran

Mencari mod bagi matapelajaran Math, iaitu kekerapan markah pelajar yang dicapai.

 1. Jadikan sel aktif di sel yang anda hendak memaparkan mod.
 2. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – MODE.
 3. Pada kotak dialog:
 • Number 1 : drag-kan markah math yang hendak mencari kekerapannya.
 • Dan klik OK.

Mengulangi langkah yang sama bagi mata pelajaran berikutnya ATAU copy - klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.


Mengira Sisihan Piawai (standard deviation ) Markah bagi setiap mata pelajaran

Mencari mod bagi matapelajaran Math, iaitu kekerapan markah pelajar yang dicapai.

 1. Jadikan sel aktif di sel yang anda hendak memaparkan sisihan paiwai.
 2. Klik "insert function"- pada kategori pilih Statistical – STDEV.
 3. Pada kotak dialog:
 • Number 1 : drag-kan markah math yang hendak mencari sisihan piawainya.
 • Dan klik OK.

Mengulangi langkah yang sama bagi mata pelajaran berikutnya ATAU copy - klik butang kanan tetikus, paste special-formulas.

Monday, November 3, 2008

Microsoft Office 2007 - Word

Selain menaip dokumen, kita boleh menggunakan Microsoft Word untuk mencipta brosur (pamplet)dan buku.

Bagaimana untuk membuat brosur???

Untuk mencipta brosur, kita boleh klik pada PAGE LAYOUT, set-kan muka surat kepada orientasi Landscape (Orientation) , dan setkan column kepada 2 atau 3 mengikut kehendak anda. Tetapi setkan kepada 3 adalah recommended. Kita akan membuat lipatan berdasarkan kepada column yang dibuat.

Brosur selalunya dicetak di bahagian depan dan belakang. Oleh itu, maklumat yang hendak dimasukan adalah sebanyak 2 muka surat. Untuk mencetak, pada Paper Setup, perlu setkan "A4" tetapi bukan "letter".

Bagaimana untuk membuat cetakan buku???

Untuk mencipta buku, kita boleh pergi ke PAGE LAYOUT, klik pada anak panah Page Setup – tukarkan orientasi kepada Landscape – pada
Multiple Pages,
tukarkan kepada Book fold.

Anda boleh menggunakan kemudahan Cover Page untuk mereka kulit buku pada toolbar INSERT.

Apabila mencetak, semua muka surat akan dicetak seperti urutan buku, dan anda perlu lipatkan supaya buku anda adalah bersaiz separuh A4.

Selamat Mencuba!


Microsoft Office 2007 – Power Point

Jenis Pandangan(view) dalam Power Point 2007

Microsoft Power Point 2007 menyediakan 3 pandangan (view) yang membolehkan kita melihat dan mencipta hasil kerja atau mengubahsuainya jika perlu. Kita boleh menukar pandangan dengan menggunakan toolbar di sebelah kanan bawah.

 1. Normal View

  Fungsi- Pandangan yang paling sesuai yang digunakan semasa membuat kandungan slide.

 2. Slide Sorter

  Fungsi- Untuk melihat susunan slide yang telah siap dicipta. Ia memudahkan pengguna menukar urutan slide jika perlu.

 3. Slide Show View

  Fungsi- Melihat persembahan untuk slide yang telah dicipta. Animasi, bunyi dan transisi slide akan dipaparkan melalui pandangan ini.


  Kita akan dapat melihat satu lagi jenis pandangan melalui toolbar VIEW.

 4. Notes Page

  Fungsi- Kita dapat masukkan nota tambahan kepada pembentang melalui pandangan ini, atau terus taipkan pada ruangan " Click to Add Notes" pada pandangan Normal View.Kini, kita boleh menggunakan kemudahan bentuk (shapes) dalam Power Point 2007 untuk menghasilkan gambar 2D dengan warna yang amat menarik. Kemudahan shape effect dapat pelbagaikan pandangan bentuk. Anda boleh mencipta gambar yang anda hendaki melalui toolbar HOME dan FORMAT.

Bagi toolbar INSERT pula, anda boleh masukkan gambar, carta, clip art, bunyi (aiff, au, midi, mp3, wav, wma), movie (asf, avi, mpeg, wmv), hyperlink, action, jadual, nombor slide dan banyak lagi melalui kemudahan INSER

Toolbar DESIGN member pengguna kemudahan menghasilkan rekaan pada slide, seperti latar belakang slide, orientasi slid(landscape atau potrait). Anda boleh menggunakan rekaan slide yang telah disediakan, atau menciptanya sendiri. Untuk mencipta sendiri latar belakang – Background Styles – Format Background- fill (picture or texture fill).

Pada ANIMATIONS anda boleh set-kan animasi untuk slide, gambar dan perkataan serta bunyi untuk animasi. Anda boleh memilih jenis animasi, kelajuan, giliran animasi pada toolbar ANIMATIONS ini.