Sunday, August 17, 2008

Langkah-langkah membina YahooGroups

1. Login YahooMail.
2. Pada laman web YAHOO, cari Groups pada kiri skrin di bar.


3. Klikan start your group.


4. “Browse Group Categories” mengikut interest anda supaya anda dapat menemui penguna-pengguna YahooGroups yang sama interest dengan anda. Setelah memilih interest anda, “place my group now”.

5. Berikan nama Group supaya dapat dicari oleh pengguna Groups yang lain, e-mel Group untuk penghantaran mesej dalam perbincangan Groups dan describe group anda supaya pengguna Groups yang mempunyai minat/hobi yang sama dapat mencari anda.


7. Semak maklumat yang telah diberi dan pilih alamat e-mel yang hendak digunakan (jika mempunyai lebih daripada 1 alamat e-mel). Klik "Continue".
8. Anda telah berjaya jika melihat "Congratulations".
Selamat Mencuba :)