Tuesday, November 11, 2008

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)

SPSS ialah satu perisian pangkalan data yang dapat menganalisis data statistic kuantitatif.

SPSS mempunyai dua jenis pandangan (view) atau pun objek , iaitu

  • Variable View
  • Data View

Secara umunya, Variable View mempunyai pandangan seperti Excel yang mempunyai sel.

Data View merupakan tempat memasukan data.

Variable View

Pada baris pertama "NAME"- beri nama (tajuk)kepada setiap perkara supaya anda boleh memahami apa yang perlu diisi dalam baris tersebut semasa pada Data View.

Contoh: Soalan 1

Pada baris "TYPE" – apakah maklumat yang hendak diisi .

Contoh: Soalan 1 merupakan satu ayat, di mana pilihannya telah dinomborkan. Maka data-data yang akan diisi dalam ruangan ini adalah Numeric.

Jika anda hendak masukan maklumat yang mempunyai nombor dan tulisan, maka anda perlu memilih "string" pada bahagian TYPE ini.

Pada baris "WIDTH"- berapa angka atau huruf yang anda hendak masukkan. Maksimum jumlah angka dapat mencecah 40.

Pada baris "DECIMAL" – tempat titik perpuluhan

Pada baris "LABEL" – apa sebenarnya yang hendak ditunjukkan. Apa yang dimasukan di sini akan dipaparkan dalam output.

Contoh: Saya menggunakan Yahoo Groups untuk menjalankan perbincangan akademik.

Pada baris "VALUE" – setiap pilihan yang anda bina digantikan dengan nombor.

Contoh: 1= tidak setuju ; 2 = tidak setuju. Maka apa yang perlu anda isi dalam kotak dialog

Value : 1

Value Lable : tidak setuju. Klik "Add" dan diteruskan dengan 2 dan seterusnya.


Data View

Seperti yang dikatakan tadi, Data View merupakan tempat memasukan data. Satu lajur (column) merupakan maklumat satu responden.

Terdapat dua cara anda memasukan maklumat.

Cara 1 : Terus masukan data yang telah diwakili dengan nombor. ATAU

Cara 2: Anda klik pada arrow kanan sel dan pilih maklumat yang anda hendak masukan.

Tetapi cara 1 adalah lebih digalakkan kerana ia mengambil masa yang singkat.


Kombinasi Data (Merge Data)

Jika anda mempunyai 200 responden dalam kajian anda. Anda membahagikan kerja masukan data kepada 4 ahli kumpulan. Setelah ahli-ahli kumpulan anda siap, anda perlu kombinasikan data-data yang dibuat oleh orang perseorangan.

Langkah-langkahnya:

Pada menu bar – MERGE FILES – ADD CASES, dan pilih data yang anda hendak kombinasikan.


Analisis Data

Pada menu bar – ANALYZE – Descriptive Statistics – Frequencies.

Pilih data yang anda hendak melakukan analisis. Anda boleh memilih Statistics atau Charts, dan jenis-jenis carta anda mahu. Hasil analisis ini disebut sebagai Output. Anda boleh copy carta-carta ini dan paste di Microsoft Word untuk menjalankan analisis (huraian).1 comment:

[E]ternity said...

Mmm...i'm new user.thanx for yr blog about SPSS...