Saturday, October 18, 2008

Perbezaan dan Persamaan Compose dan Signature dalam Emel

COMPOSE

SIGNATURE

 • Merupakan salah satu kemudahan dalam semua perkhidmatan email, seperti YahooMail, Gmail atau Hotmail.
 • Digunakan semasa menghantar emel.

COMPOSE

SIGNATURE

 • Tempat mengubah/create mesej yang ingin dihantar
 • Fungsi utamanya adalah menghantar mesej kepada penerima.
 • Mesej dihantar kepada alamat-alamat emel yang dimasukan oleh penghantar, walaupun alamat emel dari perkhidmatan yang tidak sama.
 • Selain tulisan, boleh dilampirkan (attach) juga dokumen-dokumen seperti Mic. Word, Mic. Power Point, atau gambar, video dan sound.
 • Siza lampiran (attachment) adalah berbeza mengikut perkhidmatan yang diberikan oleh perkhidmatan emel yang digunakan.
 • Digubah(create) sebelum menggunakan compose
 • Fungsi utamanya adalah memaklumkan kepada setiap penerma identiti penghantar khasnya.
 • Signature akan dilampirkan pada akhir setiap mesej yang dihantar, kecuali anda memilih "do not show signature".


 • Hanya tulisan sahaja yang boleh digubah.

No comments: