Friday, October 17, 2008

Perancangan: Reka Bentuk: Kandungan terperinci (papan cerita)

 1. Tajuk dan sub-sub tajuk
 2. Sub tajuk pertama/bahagian A mengenal nombor 0-5.
 3. Soalan-soalan yang perlu dipadankan oleh pelajar berdasarkan kuantiti objek dengan nombor dalam lingkungan 0-5.
 4. Pelajar klik pada nombor jawapan.
 5. Terdapat 3 pilihan pada setiap soalan.
 6. Sub tajuk kedua/bahagian B – mengenal nombor 6-9
 7. Soalan-soalan yang perlu dipadankan oleh pelajar berdasarkan kuantiti objek dengan nombor dalam lingkungan 6-9.


 • Jika dijawab(klik) dengan betul, slide "Bagus, tepat sekali" akan terpapar dan teruskan menjawab dengan klik pada butang "soalan seterusnya".
 • Jika salah jawab(klik), slide "Salah, cuba sekali lagi" akan dipaparkan. Pelajar boleh mencuba sekali lagi dengan klik pada butang "cuba sekali lagi".
 • Setiap soalan akan dibaca oleh rakaman suara supaya dapat membantu pelajar-pelajar khas memahami apa yang dipersoalkan.
 • Butang-butang dalam bahan bantu belajar ini dibuat (create) dengan besar supaya senang untuk pelajar pendidikan khas menggunakannya.
 • Latar belakang- direka khas dengan menggunakan Adobe Illustrator CS2.

No comments: